سایت خبری شفا نیوز

کمیسیون های شورای شهر/ تخصص گرایی4

ایجاد: 2017/04/15 - 08:55

ماده 16 آیین نامه داخلی شورای شهر می گوید: به منظور بررسي و اصلاح و تكميل لوايح شهرداري و طرح هاي اعضاي شورا و يا پيشنهادهایي كه به شورا جهت طرح در شورايعالي استان داده شده است، و به منظور تهيه و تمهيد طرح‌هاي لازم و انجام وظايف قانوني كه به عهده شوراي شهر گذاشته شده است كميسيون هايي در شوراي شهر تشكيل مي‌شود.

ماده 16 آیین نامه داخلی شورای شهر می گوید: به منظور بررسي و اصلاح و تكميل لوايح شهرداري و طرح هاي اعضاي شورا و يا پيشنهادهایي كه به شورا جهت طرح در شورايعالي استان داده شده است، و به منظور تهيه و تمهيد طرح‌هاي لازم و انجام وظايف قانوني كه به عهده شوراي شهر گذاشته شده است كميسيون هايي در شوراي شهر تشكيل مي‌شود. پایگاه خبری تحلیلی امید شهر به مناسبت نزدیکی پنجمین دوره انتخابات شورای شهر، نگاهی دارد به کمیسیون های شورای شهر تهران و وظایف، کمیته ها، اعضا و روسای این کمیسیون ها؛ امید است در این دوره از انتخابات، تخصص گرایی سرلوحه آحاد جامعه قرار گیرد. اعضاء شورا بر حسب سوابق و اطلاعات و با رعايت اولويت‌ها به عضويت اين كميسيون ها انتخاب مي‌شوند و هر كميسيون مي تواند با تصويب اكثزيت اعضاي خود براي مشاوره از صاحبنظران دعوت كند. ماده 23- كميسيون هاي دائمي شورا عبارتند از: 1-كميسيون توسعه و عمران شهري ( مهندسي – عمران، حمل و نقل، ترافيك، شهرسازي و مترو) 2- كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست‌شهري ( خدمات شهري، زيست‌محيطي، اجتماعي و فرهنگي،‌تفريحي ورزشي و امور جوانان) 3- كميسيون اقتصادي ، حقوقي، اداري و برنامه و بودجه ( طرح و برنامه، اقتصادي – امور مالي، محاسبات و بودجه درآمدهاي شهرداري، تشكيلات، امور حقوقي، اداري، آموزش و قراردادها) همان طور که در جدول کمیسیون ها پیداست، پر جمعیتی برخی کمیسیون ها و سه نفره بودن بعضی دیگر، نشان از عدم بهره مندی شورای شهر از وجود انواع تخصص ها و متخصصان است؛ به گونه ای که گاه حتی با تشکیل یک کمیسیون، هیچ فرد متخصصی نیست که ریاست آن را برعهده بگیرد. و حتی با وجود چنین فردی، کمیته ها توسط افراد غیر تخصصی اداره خواهد شد. کمیسیون های فعلی شورای شهر عبارتند از: برنامه و بودجه سلامت، محیط زیست و خدمات شهری عمران و حمل و نقل فرهنگی و اجتماعی معماری و شهرسازی نظارت و حقوقی وظایف کلی کمیسیون ها: - بررسي طرح‌ها، پيشنهادها، لوايح و مكاتبات واصله - ارائه پيشنهادها و طرح‌هاي جديد به هيئت رئيسه و جلسات عمومي - ارائه راهكارهاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي شوراها - پیشنهاد دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و متخصصان جهت استماع سخنان و ديدگاه‌هاي آنان در بررسي طرح‌ها و لوايح - بررسي مشكلات و نارسايي‌هاي ارجاعي از سوي شورا براساس ماهيت و نوع فعاليت هر کمیسیون - بررسي و انطباق مصوبات شورا در شوراهاي فرادست مربوطه بنابه تخصص و موضوع كار هر کمیسیون * در آخرین دوره شورای شهر، برخی کمیته ها به کمیسیون تبدیل و مستقل شدند و در مجموع، 6 کمیسیون ایجاد شد. البته در صورت کاستن از اعضای شورا، ممکن است تعداد کمیسیون ها نیز به وضع سابق خود بازگردد.

موضوع خبر: