سایت خبری شفا نیوز

«سقوط محبوبیت» یا «عصبانیت» مردم؟ نتایج نظرسنجی درباره طیف بندی مجلس آینده

ایجاد: 2017/12/26 - 17:43

در چهارمین نظرسنجی پایگاه خبری تحلیلی امید شهر با موضوع «تصور مردم از طیف بندی مجلس آینده» که بطور متمرکز در روزهای 24 و 25 آذرماه 96 در فضای مجازی و در میان گروه‎های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اجرا شد، مجموعا 355 نفر از شهروندان شرکت کردند که نتایج این نظرسنجی در نوع خود بسیار جالب است.

به گزارش امید شهر، سئوال و گزینه‎های چهارمین نظرسنجی این پایگاه خبری که در میان کاربران شبکه‎های مجازی انجام شد، بدین قرار است:

به نظر شما مجلس آینده از کدام طیف خواهد بود؟

1- اعتدالگرایان

2- اصلاحطلبان

3- اصولگرایان

4- پایداریها

5- جوانان و تحولخواهان

نتیجه این نظرسنجی که با مشارکت 355 نفر از شهروندان همراه بود، بدین ترتیب است:

اصولگرایان 47%

اصلاحطلبان 37%

جوانان و تحولخواهان 11%

پایداریها 3%

اعتدالگرایان 2%

البته که سقوط یا رشد محبوبیت سیاسیون و جریانهای سیاسی که ارتباط مستقیم با عملکرد آنها دارد، کاملا طبیعی و در همه جای دنیا مسبوق به سابقه است اما میزان و بازه زمانی آن، گاه موجب شگفتی میشود.

نکاتی درباره نتایج نظرسنجی:

- چینش گزینهها در سئوال و پاسخ مردم نشان می‎دهد، هیچ هدایتی از سوی برگزارکنندگان نظرسنجی اِعمال نشده است

(همانطور که مشاهده می شود طیف "اعتدالگرایان" بعنوان اولین گزینه در سئوال قید شده اما با کمترین انتخاب از سوی مردم روبرو شده است)

- سئوال نظرسنجی، نه درباره میزان محبوبیت، بلکه صرفا پیشبینی مردم از طیف بندی مجلسِ آینده است اما شاید بصورت ناخودآگاه بازتاب میزان عصبانیت مردم از برخی طیف‎های سیاسی نیز بحساب آید

- با توجه به این که اخیرا افشا شده لیست امید مجلس، نه توسط اصلاحطلبان، بلکه توسط دولتیها بسته شده، بنابراین نوع تعامل مردم با دولت، در نگاهشان به مجلس هم اثرگذار خواهد بود. و نیز با توجه به این که در نظرسنجی قبلی، 70 درصد شهروندان عملکرد فراکسیون امید را «مردود» ارزیابی کردند، بنابراین طبیعی بود که این بار هم به اعتدالگرایان که مُهرهچینی مجلس را نیز برعهده داشتند، اقبال خوبی نشان ندهند.

- مردم در طیف‎بندی مجلس، به اعتدالگرایان حتی کمتر از «پایداریها» رأی دادهاند در صورتی که تنها 7 ماه از انتخاباتی می‎گذرد که اغلب رأیدهندگان برای اینکه «نه» محکم به پایداریها بگویند، به اعتدالیون رأی دادند؛ این «سقوط اقبال» تنها نمایانگر یک چیز است: مردم به اجرای وعدهها خوش‎بین نیستند.

- با گذشت 18 ماه از آغاز به کار مجلس، چیزی که در چشم مردم دیده می‎شود، عدم تغییرات ملموس بویژه در حوزه اقتصاد و معیشت است. عدم پشتیبانی جبهه گسترده اصلاحات از نمایندگان در دولت، مجلس و شورای شهر در کاهش آستانه تحمل مردم بی‎تاثیر نیست. این عدم پشتیبانی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد اما قطعا یکی از علل اصلی آن، عدم استفاده از توان و ظرفیت نیروهای بدنه این جریان در نقش های مختلف مدیریتی کشور است. بعبارتی چون بدنه اصلاحات، چندان خود را درگیر مسائل حاکمیتی نمی‎بیند، بنابراین گاه الزامی هم نمی‎بیند بخشی از بار نارضایتی از وضعیت موجود را به دوش بکشد.

- شاید مهم‎ترین نکته در نتایج این نظرسنجی، پا به عرصه گذاشتن طیف جدیدی به نام «تحول‎خواهان و جوانان» است که در حال حاضر طرفدارانش بیش‎تر از دو جریانی پایداری و اعتدالی است که 12 سال کشور را در دست داشته‎اند.

در پایان باید گفت دولت، مجلس و مدیریت شهری برای بازیافتن جایگاه خود در بین مردم، هرچه زودتر باید چاره‎ای بیاندیشند.

موضوع خبر: