سایت خبری شفا نیوز

تمرکز بر «شهرسازی» نشانه عدم تعادل است/ تفویض اختیار به مناطق/ ساختمان های شهرداری هزینه برند

ایجاد: 2018/01/14 - 20:12
امید شهر,مصطفی سلیمی

به گزارش «امید شهر» شهردار منطقه 3 در جلسه کمیته درآمد اقتصادی شورای اسلامی شهر تهران، تمرکز شهرداری در بخش شهرسازی را نشانگر عدم تعادل درآمدی خواند. مصطفی سلیمی گفت: حدود 70 تا 75 درصد درآمدهای شهرداری این منطقه از حوزه معاونت شهرسازی است و در سایر مناطق نیز چنین ترکیب درآمدی متعارف است که این امر نشانگر عدم تعادل درآمدی در کل بدنه شهرداری تهران است.

دکتر سلیمی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته اولویت‌های اصلی و تخصصی فعالیتی و عملکردی شهرداری به دست فراموشی سپرده شده و فعالیت‌ها و اهداف غیرضروری و غیرمرتبط در اولویت قرار گرفته‌اند.

شهردار منطقه 3 اظهار داشت: امکان فعالیت و ادامه حیات شهرداری تهران بدون تحقق درآمدهای پایدار ممکن نخواهد بود.

سلیمی با بیان این که تاکنون در منطقه3, 5 پروژه عمرانی غیرتخصصی و غیرمرتبط، واگذار و از ردیف بودجه حذف شده است ابراز داشت: بودجه شهرداری‌های مناطق به عنوان بازوهای اجرایی شهرداری تهران ناچیز بوده که باید افزایش یابد.

شهردار منطقه 3 افزود: عملیات شهرداری تهران بیشتر به صورت متمرکز توسط شهرداری مرکز انجام می‌شود درصورتی‌که باید به شهرداران مناطق تفویض شود تا شرایط بومی در اجرا و تدوین برنامه‌ها لحاظ شود.

وی یادآور شد: تعداد ساختمان‌های موجود در شهرداری تهران، متناسب با حجم فعالیتی واحدها نیست و این ساختمان ها بسیار بزرگ‌تر از فعالیت‌ها و عملکردهای واحد مربوطه است؛ به عنوان مثال ساختمان سرای محله یا شهرداری ناحیه بسیار بزرگ‌تر و مجهزتر از شهرداری منطقه است که باعث افزایش هزینه‌های شهرداری می‌شود.

در ادامه سید محمود میرلوحی رییس کمیته اقتصادی شورای اسلامی شهر تهران گفت: ممنوعیت بکارگیری پیمانکاران و افراد منتفع از آنان در امور نظارتی شهرداری در اولویت کاری قرار گیرد و نیز فعالیت‌ها و وظایف پیمانکاران تجمیع شده و تعدد وظایف و تقسیم کارهای غیرضروری کاهش یافته و حذف شوند.

مصطفی سلیمی شهردار منطقه3  در جلسه کمیته اقتصادی شورای اسلامی شهر تهران که با حضور  سید محمود میرلوحی عضو شورای شهرو وحید طلایی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری این منطقه برگزار شد، گزارش عملکرد سازمان در حوزه اقتصادی را ارائه داد.

موضوع خبر: