سایت خبری شفا نیوز

فردای آزادی، با چه رویی به چشمان موسوی و کروبی نگاه خواهند کرد؟

ایجاد: 2018/02/24 - 11:41
نویسنده یادداشت: 
رضا نوراللهی
امید شهر,رضا نوراللهی

عصرجمعه به خودیِ خود دلگیر و گرفته است؛ اما جمعهی دیروز دلگیرکنندهتر بود! درمجلس یادبود مرحومه مادرِ خانم رهنورد اگرچه مانند همیشه بینام و نشانها حضوری چشمگیر داشتند و صفایی به مجلس یادبود آن مرحومه داده بودند ولی کسانی که باهزینهی مردان وزنان بزرگی مانند آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد به مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران و دولت و سازمانهای دیگر راه پیدا کرده و نام و نشانی برای خود دست و پا کرده بودند حضوری چشمگیر نداشتند!

درواقع آنها میبایستی نقش صاحبان مجلس را پیدا میکردند و در آستانه درب ورودی مجلس بعنوان صاحبان عزا ایستاده و به مدعوین خوشآمد و خیر مقدم میگفتند!!؟

شاید معرفت و مردانگی امری ذاتی است و اکتسابی نیست؟!

مدتهاست دست این جماعت برای ما رو شده و پی به ماهیت این انساننماهای زبون و ذلیل بردهایم!!

جماعتی که دلدادگی و شیفتگی آنان به کرسیها و پستهای زودگذر دنیایی چنان آنها را درگیر خود کرده است که برای حفظ آن حاضرند پا روی همه چیز بگذارند و با بیشرمی و خباثت، همه کسانی را که راه را برای رفتن آنها در مراکز قدرت هموار و بستر را فراهم کردهاند را هم فراموش کنند!

این‎ها فرداروزی با کدام چشم و رو میخواهند چشم به چشمان عزیزانی مانند کروبی و موسوی و خانم رهنورد بدوزند؟!!

اگرچه آنها مدتهاست که پیش وجدان نداشتهی خود و حتی خانواده و نزدیکان و دوستان، نمره مردودی گرفتهاند!!

بزدلانی که حتی حاضر نیستند در محافل خصوصی و نیمهخصوصی از حق و حقیقت حمایت و دفاع کنند!!!؟

مردنماهایی که فکر میکنند با سیاهکاری، خدعه، نیرنگ و ریاکاری از دیگران نردبان بالارفتن خود را می‎سازند؛ غافل از این که خود لگد به بخت و عاقبت خود زده و همه چیز را در دنیا و آخرت به ثمن بخس از دست دادهاند!

نامردان پیمانشکنی که با اقدامات سخیف و نابخردانه خود دل هزاران انسان صاف و صادق و جوانان عزیز را شکسته و بجای خدمت به مردم باوفا، دکان کسب و کاربرای خود و اطرافیانشان بازکردهاند!؟

گُمنامانی که حتی در بین اطرافیان و قوم و خویش خودهم نه نامی داشتند و نه نشانی؟!

و این مردم و جوانان و بزرگانی مانند آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد و... بودند که با پرداخت هزینههای سنگین آنها را با نام و نشان کردند!!!

نام پیدا کردند که به نان برسند!

نشان پیدا کردند که خرج خود را از تودههای رنجدیده و فقیر جامعه جدا کنند و به خانههای آنچنانی در دامنه کوههای شمال تهران برای سکونت بروند!

بعضی ازهمین نوکیسهها خجالت میکشند نشانی محل سکونت خود را به دوستان و نزدیکان خود که از گذشتهی آنان مطلعاند بدهند!؟

البته نیامدن آنها به مجلس ختم مادر همسر فداکار مهندس موسوی بهتر و تاثیرگذارتر از آمدن و حضور آنان در چنین مجلسی بود و چه خوب که با نیامدن خود کمتر اسباب آزار حاضران را فراهم کردند!؟

فکر نمیکنم در آن مجلسِ بی‎روی و ریا چشمی به دنبال آن خناسان میگشت!؟

درود بر مردان و زنان و جوانانی که شاید حتی یکبار هم میرعزیز را از نزدیک ندیده بودند ولی با حضور سبزشان به سرمای زمستان، گرمیِ خاصی بخشیدند.

کروبی و موسوی از ابتدا و از بدو مبارزات، هیچ نسبتی با چنین افراد دنیاپرست و جاهطلب نداشته‎اند؛ که اگرمیداشتند هفت سال حصر را نمیتوانستند تحمل کنند!

ضمن عرض تسلیت مجدد به سرکارخانم رهنورد و مهندس موسوی عزیز و فرزندانش برای آن مرحومه، حشر با خانم فاطمه زهرا (س) را در این ایام فاطمیه مسألت مینماییم!

موضوع خبر: